Fortsæt til hovedindholdet

Folkekirkens jorder

Miljø- og klimavenlig arealanvendelse

Jord er ikke bare jord. Jord er også det potentiale, der ligger i jorden. Hvad vi bruger den til – og hvad vi vælger ikke at bruge den til – har stor betydning for både vores miljø og klimaet. For hvor meget CO2, vi udleder og hvor meget CO2, der bindes i jorden og bevoksningen. For mangfoldigheden af liv. Biodiversiteten.

Folkekirken er Danmarks tredjestørste jordejer, heraf er 8500 hektar landbrugsjord (kilde: Aarhus Universitet). Det stiller krav om ansvarlig og bevidst jordforvaltning – og det giver mulighed for at gøre en grøn forskel.  

Miljø- og klimavenlig

arealanvendelse

Målsætning for folkekirkens jorder

Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusiv kirkegårde, skal forbedres.Folkekirkens nuværende landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse (fx økologi, urørt skov, ...

Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusiv kirkegårde, skal forbedres.

Folkekirkens nuværende landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse (fx økologi, urørt skov, våde engområder, naturfælled). 

På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes. 

Der skal arbejdes for at fremme nye incitamenter samt for at fjerne hindringer for at ændre anvendelsen af jorderne.