Fortsæt til hovedindholdet

stiller krav om bæredygtighed

Værd at vide om hvordan I
i udbud og andre leverandøraftaler

Inddrag bæredygtighed i jeres udbudsmateriale

Skal opgaven i udbud, er der vide rammer for, hvilke krav I kan stille til tilbudsgiveres løsning af opgaven som f.eks. krav om fremlæggelse af CO2-regnskab. 

Der er ved udbud af et offentligt byggeri en række udbudsregler, som skal overholdes i henhold til Udbudsloven. Offentlige bygherrer må fx ikke stille krav om, at byggeriet opføres med specifikke byggevarer eller fabrikater og heller ikke om, at der skal anvendes byggevarer med en EPD (en miljøvaredeklaration – Environmental Product Declaration). Til gengæld må I gerne lave funktionsudbud. Her kan det specificeres, hvor meget CO2 en bestemt byggevare eller bygningsdel maksimalt må udlede, eller hvor stor en klimapåvirkning det samlede byggeri må have – på samme måde som der kan stilles funktionskrav til vinduers isoleringsevne eller loftisoleringens effektivitet (u-værdier).

Inddrag altid en uvildig rådgiver, som kan hjælpe jer med at lave et effektivt udbudsmateriale med relevante krav.

Stil krav om

cirkulære materialer

Genanvendte materialer er med til at reducere byggeriets miljøpåvirkning. Mange materialer kan genanvendes, såsom beton, træ og glas. Ved at vælge genanvendte materialer bidrager I til en mere cirkulær økonomi frem for den éngangs-kultur, vi har været vant til. 

Der kan anvendes genbrugsmaterialer, der matcher den arkitektoniske stil. Ved at bruge genanvende materialer er I med til at mindske behovet for at producere nye materialer. Det reducerer byggeriets CO2-udledning væsentligt. 

Genbrugte byggematerialer tæller fra 1. januar 2024 for 0 kg CO2 i bygningers klimaregnskab

Kilde: Social- og Boligstyrelsen, sbst.dk

For at øge mængden af genbrugsmaterialer i byggeriet har man fra politisk hånd besluttet at lade genbrugsprodukter indgå med en fast lav procentsats på 0 % for CO2-udledning i klimaberegningerne.

Læs mere hos Social- og Boligstyrelsen: Nu regnes genbrugte byggematerialer for 0 kg CO2 i bygningers klimaregnskab

Stil krav om

miljømærkning og certifikater

Vælg miljømærkede og certificerede produkter og services

Vidste du, at et byggeri eller bygningsrenovering kan være svanemærket? 

Miljømærkning og certifikater hjælper med at sikre, at de materialer, der anvendes i byggeriet, har en lav miljøpåvirkning. Der findes forskellige miljømærker og certifikater, som garanterer, at materialerne er produceret under miljøvenlige og ansvarlige sociale forhold. 

Eksempler på miljømærker og certifikater er Svanemærket, FSC-certificering og EU-Blomsten.

Krav om certificerede/miljømærkede produkter og services er bl.a. med til at beskytte naturen og dens ressourcer, ligesom nogle mærker er garant for, at indholdet af sundhedsskadelig kemi er minimeret. Svanemærket, Ecolabel (EU-blomsten) og FSC er eksempler på mærkningsordninger, der er værd at overveje, om der skal stilles krav om.