Fortsæt til hovedindholdet

Folkekirkens bygninger

FOKUS PÅ
Husk hensynet til miljø og klima, når I vedligeholder og renoverer eller bygger nyt. 

Det gode fundament er bæredygtigt. Det giver helt sig selv i byggekontekst – og er værd at huske på i forbindelse med vedligehold, renovering og ikke mindst nybyggeri.

Bygge- og anlægsprojekter er nemlig en af de helt tunge poster i folkekirkens klimaregnskab. Det tærer på vores fælles ressourcer og belaster klimaet.

Tag hensyn til klima og miljø, når I træffer beslutninger for sognets bygninger, herunder også brug af materialer. Og husk at stille krav til jeres leverandører om at gøre det samme. Det gør en forskel. 

I 2022 var istandsættelse og vedligehold af bygninger, køb af inventar m.v. årsag til 60 % af alle Scope 3-udledninger. Nedrivning og nybyggeri belaster endnu mere. Det er derfor vigtigt fortsat at have fokus på at: 

Prioritere det løbende vedligehold. 
Renovere, hvis det er tiltrængt. 
Kun nedrive og bygge nyt, hvis det er en nødvendighed.