Fortsæt til hovedindholdet

Affald

er sjældent rigtigt affald

Affald er ressourcer. Affald består af forskellige materialer. Når affaldet sorteres, kan mange af materialerne bruges igen og igen til nye produkter. Når affaldet derimod ikke sorteres, ryger det til forbrænding og værdifulde ressourcer går til spilde.

Klimaudfordringerne, vi står med, hænger i høj grad sammen med vores overforbrug af jordens ressourcer. Metal, plastik, glas, pap og papir. Næringsstoffer. Vand, strøm og brændstof. Al produktion bruger ressourcer og råstoffer. Det vi tager fra jorden, tærer på klodens ressourcer. Produktionsprocessen tærer på klodens ressourcer. 

Derfor er sortering og genanvendelse en helt essentiel brik i arbejdet med grøn omstilling. Og derfor er affald et langt mere interessant og langt vigtigere emne at beskæftige sig med, end det umiddelbart lyder som. Og så er det i virkeligheden også god, gammeldags, sund fornuft at sortere og genanvende affald. 

Affald og genanvendelse

4 tommelfingerregler

 1. Skal det overhovedet bruges?
  Vi kan ikke undgå at forbruge noget som helst, men forhold jer til nødvendighed, mængder og alternativer. Når I skærer ned for forbruget, skal der også bruges færre ressourcer på produktion. Det er godt for klimaet. Og I har mindre affald, der skal sorteres eller forbrændes. 
   
 2. Brug det igen
  Tænk cirkulært. Kan I købe produkter, der kan vaskes og bruges igen? Eller kan det genanvendes til andre formål i stedet for at blive smidt ud? 
   
 3. Kan andre bruge det igen?
  One mans trash is another mans treasure. Det er den gyldne huskeregel. Selv om I er færdige med at bruge noget - et produkt eller affaldet fra et produkt - kan det godt være, andre kan bruge det. Det kan måske sælges. Det kan måske indleveres til en genbrugsbutik for tekstil, ting eller byggematerialer. Eller det kan endda være, nogen vil hente det gratis? 
   
 4. Kan materialet bruges igen?
  Der er ikke altid mere brugsværdi at hente. Sådan umiddelbart, i hvert fald. Men hvad med materialet? Det kan måske genanvendes til nye materialer og genopstå i nye produkter, hvilket skåner kloden og klimaet for vores forbrug af nye ressourcer.