Fortsæt til hovedindholdet

Træplantning på Østrup præstegårdsjord

Se billederne
11 hektar præstegårdsjord i Østrup på Nordfyn er nu lagt om til vild natur

Fortalt af Keld Balmer Hansen, sognepræst i Østrup sogn
Fotos: Ard Jongsma

For seks år siden besluttede vi i Østrup-Skeby menighedsråd på Nordfyn, at vi gerne ville lægge 11 hektar præstegårdsjord om fra konventionelt landbrug til skov og græsland. På den måde ville vi gerne imødekomme det behov, der er for at tilgodese klimaet og biodiversiteten. Samtidig ville vi med projektet også gerne udvide det stisystem, som findes i området, og som alle os, der bor her, benytter.

Så da den 5-årige forpagtningskontrakt med landmanden skulle fornys, fik han besked om, at når kontrakten udløb ved årsskiftet 2022/23, skulle præstegårdsjorden lægges om til vild natur. Halvdelen skulle være skov og den anden halvdel skulle være åbent græsland.

Se videoen

Skovprojektet på præstegårdsjorden i Østrup på Nordfyn

Klik på det midterste ikon til højre for at se videoen i fuld skærm med lyd. Klik på lydikonet nederst til venstre for blot at aktivere eller deaktivere videoens lyd.

I de første dage i marts 2023 blev der så plantet skov i 5,5 hektar. Det blev til i alt cirka 30.000 træer. Skoven består af danske hjemmehørende arter. Den er en blanding af eg, birk, rødel, hassel, fuglekirsebær, lind, ask, alm. tjørn og rødgran. Omkring skoven er skovbrynet (en kant på 10 meter), der består af 20 % buske, hunderose, blærespirea, benved, dunet gedeblad, hyld, slåen, syren, lidt vildæble og lidt rødtjørn.  

En måned senere kom 75 skolebørn og plantede de sidste træer. Træerne blev plantet i det område, der er lagt ud som græs. Dér er i alt 8 indhegnede felter á 10 gange 10 meter, hvor der nu er plantet træer. Når træerne en gang har vokset sig store, fjernes indhegningerne, og da vil græslandet blive et ”savanneagtigt” område med græs og spredte områder med træer.

For øjeblikket ønsker vi, at der - forhåbentligt i 2024 - kommer mere vand til rådighed i området til gavn for biodiversiteten samt til glæde for mennesker, der elsker at opholde sig i en rig natur. Derfor ønsker vi at udvide et eksisterende vandhul og at udgrave en ny sø i området. Vi ønsker også at indhegne græslandet, så vi kan have heste gående på området. Det vil også blive til gavn for biodiversiteten, og det vil øge områdets herlighedsværdi.