Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder
Foto: Katrine Damkjær

Svendborg Provsti indgår aftale med kommunen om grøn omstilling

Svendborg Kommune vil gennem klimapartnerskaber med virksomheder såvel som organisationer og institutioner skubbe på den lokale grønne omstilling. Nu er den første aftale indgået

Pressemeddelelse fra Svendborg Kommune. Foto: Katrine Damkjær

Snorlige grusstier, formklippede hække og pyntegrønt er for mange af os uløseligt forbundet med en tur på kirkegården. Men det billede kan snart ændre sig.

Hvis det står til Svendborg Provsti, skal vi – for klodens skyld – nemlig vænne os til kirkegårde med langt flere stauder, blomsterenge og blomstrende buske, som til gengæld lokker både fugle og insekter til.

Det er bare ét af en lang række tiltag i et nyt klimapartnerskab mellem provstiet og Svendborg Kommune.

Gensidigt forpligtende samarbejde

Klimapartnerskabet er et forpligtende samarbejde, hvor kommunen støtter provstiet i at nå folkekirkens klimamål, mens omstillingen af de lokale kirker til gengæld bidrager til opfyldelsen af kommunens klimamål.

Og det giver god mening, hvis man spørger Bente Holdgaard, provst i Svendborg Provsti:

Når vi indgår en aftale med Svendborg Kommune, forpligter vi samtidig os selv til at leve op til det ansvar, som vi mener, folkekirken har. Mange tænker ikke over det, men kirken har et stort klimaaftryk, både fra bygninger, kirkegårde og jordbrug. Derfor kommer vi også til at skulle se på alt fra skovrejsning og varmepumper til mere naturprægede kirkegårde. Opgaven bliver nu i hvert enkelt sogn at finde ud af, hvilke tiltag de vil sætte i gang.

Bente Holdgaard, provst i Svendborg Provsti

Netop hvordan de enkelte sogne forvalter opgaven, kan få stor betydning, mener borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen.

”I mange af kommunens lokalområder er kirken et naturligt holdepunkt. Ikke kun for dem, der kommer i kirken om søndagen, men også det lokale fællesskab i bredere forstand. De arrangerer fastelavnsfester, sangaftener, fællesmiddage og alle mulige andre aktiviteter, ligesom de selvfølgelig er der i både lykkelige og svære stunder. De har en bred berøringsflade, og derfor tror jeg, de kan være med til at skabe den kulturændring, både klimaet og naturen har brug for,” udtaler borgmester Bo Hansen. 

  

Den 5. marts 2024 underskrev Svendborgs borgmester Bo Hansen og provst Bente Holdgaard den gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftale. 

Kommunens første klimapartnerskab

Klimapartnerskabet med Svendborg Provsti er kommunens første, men ambitionen er at etablere endnu flere partnerskaber med både institutioner, organisationer og virksomheder.

”Svendborg Kommunes egen CO2-udledning fylder kun 2 procent i det samlede lokale klimaregnskab. Det er forsvindende lidt, og derfor er det helt afgørende, at vi i endnu højere grad får borgerne og virksomhederne med. Her er klimapartnerskaber én vej at gå, og forhåbentligt kan aftalen med Svendborg Provsti, der også indeholder tiltag for at forbedre biodiversiteten, bane vejen for andre,” udtaler udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel.

  • Folkekirken som samlet organisation ønsker at bidrage til samfundets grønne omstilling og dermed Folketingets mål om, at CO2-udledningen i 2030 skal være 70 % lavere end udledningen i 1990.
  • Svendborg Kommunes rolle i klimapartnerskabet er som myndighed at understøtte, informere og vejlede, f.eks. om mulighederne for udfasning af olie- og gasfyr, stille arealer i tilknytning til kirker til rådighed for ladestandere samt understøtte formidlingen af indsatser.
  • Svendborg Kommune skal senest i 2050 være klimaneutral og robust over for kommende klimaforandringer. Det gælder både for kommunen som virksomhed og for hele kommunens geografi. Klimapartnerskaber er én ud af 49 indsatser i Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2022. Find hele planen her: www.svendborg.dk/klimahandleplan