Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Kirkeministeren indviede Vallensbæk Kirkeskov

Kirkeminister Morten Dahlin (V) klippede mandag d. 3. juni den grønne snor til Vallensbæk Kirkeskov sammen med biskop Peter Birch og borgmester Henrik Rasmussen. Indvielsen af den 16 hektar store Vallensbæk Kirkeskov er den første skov på kirkejord med støtte fra Klimaskovfonden.

Fotos af Nicky Persson

Borgere, byrådsmedlemmer og børn fra den lokale skole var mødt op for at markere indvielsen af den første klimaskov på kirkejord. Den ligger i Vallensbæk og her lagde kirkeminister Morten Dahlin (V) også vejen forbi: 

”Det er et godt eksempel på, at man i Folkekirken tager den grønne omstilling meget seriøst og hvordan det er et emne man i kirkelige kredse over hele Danmark har kastet sig over med ildhu og iver. Og jeg synes også, at det ligger godt i forlængelse af kirkens budskab om at tage ansvar - ikke bare for sig selv, men også for andre. En måde at gøre det på er tage ansvar for vores fælles natur og klima,” sagde Morten Dahlin til den fremmødte forsamling.

Sammen med menighedsrådet i Vallensbæk, biskop Peter Birch, borgmester i Vallensbæk Kommune Henrik Rasmussen samt skoleelever fra Pilehaveskolen plantede ministeren de sidste af de i alt 46220 træer i skoven. Skoven bliver en blandet løvskov med gode rekreative muligheder for borgerne i den ellers tæt bebyggede kommune. 

 

Se billeder fra indvielsen i slideren herunder

Træer giver håb

Biskop over Helsingør Stift og styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling, Peter Birch, plantede et træ sammen med elever fra den lokale Pilehaveskolen, der er Grøn Skole. 

”Den grønne omstilling er en ambition, folkekirken naturligvis deler med resten af samfundet og arbejder aktivt med på. For skaberværket er en gave, som vi må tage vare på, så der også for kommende generationer er de nødvendige ressourcer, gode livsbetingelser og rum for undren og taknemmelighed”, sagde Peter Birch.

Læs biskoppens tale

 

Biskop og formand for Folkekirkens Grønne Omstilling Peter Birch deltog også begejstret i træplantningen. Foto: Jesper Rønn Kristiansen

Træerne gror - og kærligheden kan spire

Borgmester Henrik Rasmussen glædede over den nye skov lige ved Vallensbæk Landsby og gjorde sig forestillinger om, at skoven om bare 10 år vil blive en romantisk ramme for forelskede par: 

”Og det kan i sidste ende føre til flere kunder i kirken, så det er bæredygtigt tænkt af kirken at skabe sådan en smuk skov til de kommende generationer” som han udtrykte det til stor latter for forsamlingen. 

Vallensbæk Kirkeskov plantes på tidligere landbrugsarealer, der er ejet af kirken. Det er Grøn Omstilling i Vallensbæk Menighedsråd, der har taget initiativ til projektet, hvor jord, der før har været forpagtet ud til landbrug nu skal bruges til at skabe et grønt åndehul i landets ellers mest skovfattige kommune. Derudover har Vallensbæk kommune også bidraget med et areal, så skoven i alt kommer til at strække sig over 16 hektar, der ligger i umiddelbar tilknytning til Vallensbæk og Helligtrekongers kirker og kirkegård.

Klimaskovfonden har indtil videre givet støtte til 11 kirker over hele landet der vil rejse skov på deres jord, og Vallensbæk Kirkeskov er den første, der blev indviet officielt. Det var derfor også en begejstret direktør for Klimaskovfonden, der 

”Klimaskovfonden blev sat i gang af et enigt folketing for tre år siden og det er utrolig glædeligt, at så mange kirker allerede har taget ideen om at rejse skov på deres jord til sig. Vores opgave er at sætte fart på skovrejsningen og nedbringe Danmarks CO2-aftryk og ved at bringe dem, der har jord sammen med dem, der vil finansiere klimaprojekter. Det her er et godt eksempel på, at vi sammen kan handle til gavn for klimaet og naturen,” sagde Poul Erik Lauridsen. 

Klimaskovfonden finansierer skoven i Vallensbæk gennem bidrag fra virksomheder som fx DSB, PostNord, Nordic Rentals A/S og Ishøj Hegn A/S. 

Fakta

 

  • Vallensbæk Kirkeskov plantes på tidligere landbrugsarealer, der er ejet af kirken.
  • Det er udvalget for Grøn Omstilling i Vallensbæk Menighedsråd, der har taget initiativ til projektet, hvor jord, der før har været forpagtet ud til landbrug nu skal bruges til at skabe et grønt åndehul i landets ellers mest skovfattige kommune.
  • Vallensbæk kommune har bidraget med et areal, så skoven i alt kommer til at strække sig over 16 hektar, der ligger i umiddelbar tilknytning til Vallensbæk og Helligtrekongers kirker og kirkegård.
  • Klimaskovfonden har indtil videre givet støtte til 11 kirker over hele landet der vil rejse skov på deres jord, og Vallensbæk Kirkeskov er den første, der blev indviet officielt. 

 

Se mere om mulighederne for at plante skov på kirkejord