Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Nyt kortværktøj til reduktion af CO2-udledning og forøgelse af biodiversitet på alle folkekirkens jorder 

Folkekirken er tilsammen Danmarks tredjestørste jordejer. Snart åbnes et nyt interaktivt kort med data om folkekirkens jorder, som viser, hvor der er potentiale for at udtage lavbundsjord, plante skov, dyrke økologisk landbrug, opsætte solceller eller lave naturgenopretning. Aldrig før er data om jorderne og deres nuværende anvendelse blevet samlet i én fælles oversigt og samtidigt gjort tilgængelig for offentligheden. 

Tirsdag den 5. september offentliggøres et nyt kortværktøj, som skal hjælpe til at reducere CO2 og fremme biodiversiteten på folkekirkens jordarealer i hele Danmark. Det interaktive kort skal hjælpe menighedsråd såvel som potentielle samarbejdspartnere med at træffe bæredygtige beslutninger for forvaltningen af jorden. Lanceringen af kortet markerer et nybrud, for aldrig før er data om alle folkekirkens jorder og deres nuværende anvendelse blevet samlet i én fælles oversigt, tilgængelig for både folkekirkens aktører og for alle andre interessenter. Kortet giver brugerne indblik i, hvordan jorderne drives i dag. Med forskellige GIS-lag viser kortet lokale muligheder og begrænsninger for forskellige anvendelser såsom skovrejsning, økologisk landbrug, solcelleinstallationer og naturgenopretningsprojekter.

En åben invitation

Med tiltaget håber Folkekirkens Grønne Omstilling at opkvalificere debatten om anvendelsen af Danmarks jorder. Det er alles ansvar og en opgave, der kun kan lykkes ved at løfte i flok. Derfor inviterer de alle interessenter til at bruge værktøjet og byde ind i den vigtige debat. 

Henrik Stubkjær, der er styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling og biskop over Viborg Stift, understreger, at det nye værktøj også er en åben invitation til at være med i debatten om jorderne:

”Med kortet, som gøres offentligt tilgængeligt, vil vi inspirere ikke kun os selv i menighedsråd og provstiudvalg men også række ud til kommuner, regioner, aktører indenfor vedvarende energi og skovrejsningsprojekter, økologiske landmænd og naturorganisationer. Med dette overblik vil vi alle kunne bidrage langt mere aktivt til at reducere CO2-udledningen og forbedre biodiversiteten i hele Danmark.”

Hvorfor er kortet relevant?

Folkekirken er samlet set den tredjestørste jordejer i Danmark. Det stiller krav om ansvarlig og bevidst jordforvaltning hos de mange små lodsejere, jorden er fordelt på. I sidste ende er det nemlig de enkelte menighedsråd, der forvalter den lokale kirkes ejendomme og jorder, hvoraf størstedelen af de 8500 hektar landbrugsjord aktuelt bortforpagtes og drives konventionelt. De sidder altså med et stort ansvar, men endnu vigtigere med store muligheder for at gøre en mærkbar forskel i den grønne omstilling.

Folkekirken er som landets største civilsamfundsorganisation med et medlemstal på 72% af danskerne en væsentlig del af samfundet. Derfor er det også naturligt, at folkekirken forholder sig til og værner om den verden, den er en del af. Og den verden, der skal gives videre til de næste generationer.

Henrik Stubkjær er taknemmelig for, at det nye værktøj nu bliver en realitet: 

Folkekirken spiller en vigtig rolle i Danmarks grønne omstilling af flere årsager: Vi er landets største civilsamfundsorganisation, vi er den tredjestørste jordbesidder i landet, og så råder folkekirken over bygninger, kirkegårde og jorder overalt i Danmark. Det nye redskab er med til at vise, hvordan folkekirkens aktører står sammen og bidrager til en grønnere fremtid. Vi bærer alle et fælles ansvar for at finde løsninger på de store problemer, som både klimaet og biodiversiteten lider under.”

Mange menighedsråd landet over har allerede lagt sig i selen og gennemført grønne tiltag til stor glæde for både natur og sognebørn. Med det nye værktøj inviterer folkekirken naboer, kommuner, interesseorganisationer, leverandører af arealforvaltningsalternativer og andre interessenter ind i debatten om forvaltning af Danmarks jorder.

Forventningen er, at kortet løbende udbygges, så man i fremtiden også vil kunne se data om eksempelvis spredningskorridorer for biodiversitet visualiseret i kortværktøjet. På den måde er kortet med til at gøre det mere konkret, hvor man kan sætte ind og være med til at gøre en grøn forskel.

Lancering: Festligt arrangement i Kirkeministeriet for særligt inviterede og pressen

Lanceringen af det nye kortværktøj finder sted tirsdag den 5. september ved en festlig reception i Kirkeministeriet. Til arrangementet vil kirkeminister Louise Schack Elholm og Henrik Stubkjær, biskop og styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling, holde taler. Der vil derudover være oplæg om forslag til grønne jordforvaltningsalternativer og hvordan værktøjet kan understøtte dette af fire fageksperter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Dansk Skovforening, Naturstyrelsen og Green Power Denmark. 

Receptionen er for særligt inviterede, men alle interesserede har mulighed for at følge lanceringen via et webinar, der transmitteres via Microsoft Teams og inkluderer en nærmere gennemgang af det nye værktøj. 

Mere information om webinaret og tilmeldingslink findes her

Det interaktive kort over folkekirkens jorder er udviklet på initiativ af Folkekirkens Grønne Omstilling i samarbejde med Plancenter Aalborg.

 

FIND KORTET HER: https://www.folkekirkensgrønneomstilling.dk/gis

 

Program for lanceringsevent den 5. september 2023:

 

16.45
Velkomst

 

16.50
Tale v. kirkeminister Louise Schack Elholm

 

16.55
Tale v. styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling og biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær

 

17.00
Introduktion til det nye interaktive kort over folkekirkens jorder v. projektleder Jesper Rønn Kristiansen

 

17.10
Præsentationer af fire grønne alternativer til konventionelt landbrug på folkekirkens jorder v. fageksperter. Hvad og hvordan skal man vælge på sin jord? Forslag til miljøvenlig arealforvaltning og hvordan det nye GIS-kort kan understøtte dette:

  • Sven Hermansen, chefkonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • Tanja Blindbæk Olsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening
  • Marc Overgaard Hansen, projektleder i Naturstyrelsen
  • Anders Engelbrecht Storgaard, konsulent for vedvarende energi, Green Power Denmark

 

ca. 17.35 FOR WEBINARDELTAGERE
Online præsentation af kortværktøjet v. specialkonsulent Marie Johansen fra Plancenter Aalborg og Jonatan Haslund-Gjerrild, Folkekirkens Grønne Omstilling. 

 

Tilmelding til webinar