Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Ny mærkningsordning for komposterbar kirkegårdspynt

I samarbejde med lokale blomsterhandlere har folkekirken i Favrskov Provsti indført en ny mærkningsordning, som skal hjælpe de pårørende med at vælge en grønnere krans, dekoration eller buket hos blomsterhandlerne, når de køber pynt til en begravelse eller et gravsted. 

 

Hvert år leverer kirkegårdene i Favrskov Provsti mange tons affald. Desværre ender alt for stor en del af det affald i restaffald, fordi det indeholder ikke-komposterbare elementer i form af bl.a. stål og plastik. 

Frank Iversen, som er formand for provstiudvalget i Favrskov, fortæller:

- På kirkegårdene vil man gerne sortere affaldet, men vores personale har ikke tid til at finsortere hver eneste krans, dekoration eller buket. Vi må derfor appellere til brugerne af vores kirkegårde om at pynte deres kæres gravsteder med komposterbart materiale. Men det er lettere sagt end gjort. Jeg har f.eks. aldrig selv skænket det en tanke, at der kan være plastik, stål, nylon og andre ikke-komposterbare materialer i de dekorationer, man køber. 

 

Illustration af en færdig buket mærket med det grønne manilamærke "Dette produkt er komposterbart. Anbefales af Folkekirken Favrskov"

Illustration af en færdig buket mærket med det grønne manilamærke "Dette produkt er komposterbart. Anbefales af Folkekirken Favrskov"

Manilamærket, som også er komposterbart, viser på den grønne forside, at buketten/dekorationen er kan komposteres. På bagsiden er der plads til de tilmeldte blomsterhandleres adresse og kontaktoplysninger.

Manilamærket, som også er komposterbart, viser på den grønne forside, at buketten/dekorationen kan komposteres. På bagsiden er der plads til de tilmeldte blomsterhandleres adresse og kontaktoplysninger.

En almindelig dekoration til at lægge på et gravsted. På billedet ses primært naturlige materialer med undtagelse af de røde pynteæbler og -bær.

En almindelig dekoration til at lægge på et gravsted. På billedet ses primært naturlige materialer med undtagelse af de røde pynteæbler og -bær. 

Samme dekoration er her skilt ad i sine enkeltdele. Øverst ses det hjerte af ståltråd, som grene og pynt har været bundet fast på, foruden avispapir og plastik.

Samme dekoration er her skilt ad i sine enkeltdele. Øverst ses det hjerte af ståltråd, som grene og pynt har været bundet fast på, foruden avispapir og plastik.  

Endnu et eksempel på en klassisk dekoration med røde blade, gran, thuja og kogler.

Endnu et eksempel på en klassisk dekoration med røde blade, gran, thuja og kogler.

Samme dekoration ses her skilt ad i enkeltdele, som inkluderer bl.a. flamingo, metal og plastik.

Samme dekoration ses her skilt ad i enkeltdele, som inkluderer bl.a. flamingo, metal og plastik.  

Folkekirken i Favrskov har allieret sig med blomsterhandlerne, som har taget rigtig godt imod idéen, selv om ikke alle produkter endnu kan gøres 100 % komposterbare. 

- Blomsterhandlerne kan levere 100 % komposterbare buketter. Dekorationer kniber det mere med. Den velkendte oasis, som er et olieprodukt, kan ganske vist erstattes med et naturprodukt, men det er ikke godkendt som komposterbart. Og formene vil typisk være af plastik, men her har de fleste blomsterhandlere vist sig villige til at tage dem retur til genbrug. Kranse er lidt en mellemting - det afhænger af blomsterhandlerens leverandør og bindeteknik, siger Frank Iversen, og han fortsætter: 

- Resultatet er blevet, at Folkekirken i Favrskov tilbyder blomsterhandlerne et manilamærke, de kan sætte på komposterbare produkter. Så ved både kunde og kirkegårdspersonale, at produktet kan sorteres som komposterbart affald. Selve mærket er naturligvis også komposterbart. Vi accepterer, at mærket bruges på produkter i plastikforme, hvis det er aftalt mellem de lokale kirkegårde og blomsterhandlere, at formene kan returneres til blomsterhandlerne til genbrug. Og så håber vi, at det snart bliver nemmere for blomsterhandlerne at levere 100 % komposterbare dekorationer, så vi kan få mest muligt affald komposteret. 

Frank Iversen opfordrer forbrugerne til at kigge efter det grønne manilamærke hos deres blomsterhandler, og det er vigtigt for ham at understrege, at alle kan være med: 

- I folkekirken i Favrskov har vi ikke overblik over alle de planteskoler, dagligvarebutikker og vejboder m.v., hvorfra der sælges dekorationer og buketter til vores kirkegårde. Men hører man ikke fra os, er man velkommen til at kontakte provstikontoret. Vi udleverer manilamærkerne gratis, og de leveres med blomsterhandlerens navn og kontaktoplysninger, slutter Frank Iversen. 

Fakta

Komposterbar kirkegårdspynt

  • Folkekirken i Favrskov tilbyder de lokale blomsterhandlere et manilamærke, de kan sætte på komposterbare produkter. Så ved både kunde og kirkegårdspersonale, at produktet kan sorteres som komposterbart affald.
     
  • Buketter kan gøres 100 % komposterbare. Dekorationer indeholder ofte oasis, som er et olieprodukt og indeholder mikroplast. Oasis kan erstattes med naturproduktet "FibreFloral", som er bionedbrydeligt men ikke godkendt til kompostering. Til dekorationer bruges desuden ofte forme i plastik. Disse kan leveres tilbage til blomsterhandlerne og genbruges. Kranses komposterbarhed afhænger af blomsterhandlerens leverandør og bindeteknik. 
     
  • Konceptet er udviklet på initiativ af Favrskov Provsti og kan med få midler nemt implementeres i øvrige dele af landet. Kontakt provstiet for at høre nærmere.