Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Kirkeordførerne begejstrede over arbejdet med grøn omstilling i folkekirken

I denne uge var styregruppeformanden og projektlederen for Folkekirkens Grønne Omstilling til møde med Folketingets kirkeordførere. Særligt forvaltningen af folkekirkens bygninger og jorder vakte interesse.

Projektleder Jesper Rønn Kristiansen til møde med Folketingets kirkeordførere.

Af Anne-Sofie Holm

 

Der var begejstring at spore hos Folketingets kirkeordførere, da Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppeformand, biskop Henrik Stubkjær, og projektleder Jesper Rønn Kristiansen var til møde med dem i denne uge.

Kirkeminister Louise Schack Elholm var vært, og efter hendes velkomst drejede dagsordenen sig om det store arbejde, folkekirken over hele landet gør for den grønne omstilling.

Indledningsvist fortalte Folkekirkens Grønne Omstillings udsendte om arbejdet i projektet og de fem indsatsområder: Affald, indkøb og transport, energiforbrug, kirkens jorder samt inspiration og samskabelse.

Undervejs var der flere spændende spørgsmål, blandt andet omkring folkekirkens CO2-udledning og biodiversitet. Men især indsatsen omkring folkekirkens jorder og kirkegårdsarealer vakte kirkeordførernes interesse. For når man ser en visualisering af de arealer, folkekirken råder over, ser man et fintmasket net, der breder sig over hele Danmark. Det viser, at hvis alle eksempelvis udlægger en smule af kirkegården eller en del af kirkens jorder til vildere natur, kan de fungere som biorefugier og spredningskorridorer for biodiversiteten. Og det understreger vigtigheden i, at folkekirken løfter ansvaret for grøn omstilling i flok – for hvis alle gør bare en lille indsats, kan man tilsammen gøre en kæmpe forskel.

Et andet punkt, der interesserede kirkeordførerne, var de mange bygninger og mulighed for energirigtig forvaltning af disse, blandt andet udfasning af fossile opvarmningskilder. Folkekirken ejer i alt mere end 4000 bygninger, så der er et stort potentiale og behov for en indsats. Men med de mange middelalderkirker og særhensyn er det også en balancegang mellem økonomi, miljø, arkitektur og historiske hensyn.

Alt i alt understregede mødet mellem styregruppeformanden, projektlederen og Folketingets kirkeordførere, at der er omfattende politisk bevågenhed og interesse for den store indsats, folkekirken yder på tværs af landet. Viljen til samarbejde er stor, og ved fælles hjælp kan vi sammen hjælpe Danmark i en grønnere retning.

 

Styregruppeformand og biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær, kirkeminister Louise Schack Elholm og projektleder Jesper Rønn Kristiansen efter mødet med kirkeordførerne i Kirkeministeriet.