Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder 2023

Nyheder

RSS feed

Få tilskud til nye naturprojekter

Har I i sognet et lille eller stort område, I gerne vil omdanne til naturområde? Der er gode muligheder med støttemulighederne fra Den Danske Naturfond og Nordeas Her gror vi-pulje.… Læs mere

Nogle gange gør småbitte greb forskellen

Odder Provsti har i 2011, 2017 og 2023 fået udarbejdet energirapporter for alle provstiets kirker, sognegårde, graverbygninger og lignende. I rapporterne er energiforbrug, opvarmningsformer og indeklima beskrevet, og der er angivet forslag til optimering. Det har hjulpet provstiet til at skære hele 65 % af CO2-udledningen på energiforbruget.… Læs mere

Ny mærkningsordning for komposterbar kirkegårdspynt

I samarbejde med lokale blomsterhandlere har folkekirken i Favrskov Provsti indført en ny mærkningsordning, som skal hjælpe de pårørende med at vælge en grønnere krans, dekoration eller buket hos blomsterhandlerne, når de køber pynt til en begravelse eller et gravsted. … Læs mere

Landsdækkende klimakortlægning går ind i sin afgørende fase 

Det landsdækkende projekt, som skal måle og kortlægge folkekirkens biodiversitet og klimaudledning, går nu ind i sin tredje og afgørende fase. Det er nu data skal indsamles – de data som er helt essentielle for, at kortlægningen munder ud i et retvisende resultat, der kan fungere som baseline for den grønne omstilling i folkekirken. Alle sogne har modtaget invitation til at indsende besvarelser til kortlægning af biodiversiteten. 
 … Læs mere

Bogense har haft slukket i et år 

Styring af luftfugtighed frem for temperatur: For et år siden meldte Bogense provsti ud, at de nu ville slukke for grundvarmen og installere affugtere i 21 af provstiets kirker. Hvordan er det gået, og hvad er erfaringerne her et års tid efter? Vi har ringet til provst Keld Balmer for at høre, om de har måttet uddele tæpper og luffer til kirkegængerne, når de kom ind ad døren, og hvordan initiativet i øvrigt har kunnet mærkes på bygninger, indeklima og økonomi.  … Læs mere

Nyt kortværktøj til reduktion af CO2-udledning og forøgelse af biodiversitet på alle folkekirkens jorder 

Folkekirken er tilsammen Danmarks tredjestørste jordejer. Snart åbnes et nyt interaktivt kort med data om folkekirkens jorder, som viser, hvor der er potentiale for at udtage lavbundsjord, plante skov, dyrke økologisk landbrug, opsætte solceller eller lave naturgenopretning. Aldrig før er data om jorderne og deres nuværende anvendelse blevet samlet i én fælles oversigt og samtidigt gjort tilgængelig for offentligheden. … Læs mere

Klimakortlægning af folkekirken: Provice ApS bliver samarbejdspartner på projektet 

For nyligt kunne Folkekirkens Grønne Omstilling fortælle, at opgaven med at opgøre klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken var sendt i udbud. Der er nu, efter offentligt EU-udbud af opgaven og evaluering af i alt 6 indkomne tilbud, fundet en leverandør til at facilitere opgørelsen af klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken. Det er Provice ApS og projektleder Tomas Sander Poulsen, der løber med opgaven.  … Læs mere

Status på klimakortlægning af folkekirken: Dit sogn kan få stor indflydelse 

Når kortlægningen af folkekirkens klimaregnskab og biodiversitet på kirkegårdene går i gang, er det nødvendigt, at udvalgte menighedsråd bidrager med informationer fra deres eget sogn. Det hjælper til at skabe et gennemsnit for hele folkekirken – og de udvalgte sogne får et unikt indblik i tingenes tilstand i netop deres sogn. … Læs mere

Vis flere