Fortsæt til hovedindholdet
Kortlægning af baseline
Forprojektets resultater

Forprojektets resultater

I løbet af den sidste halvdel af 2022 afsluttedes forprojektet for en samlet kortlægning af folkekirken. Her på siden kan du finde den afsluttende rapport inklusiv bilag.

Hvorfor kortlægning?

I arbejdet med grøn omstilling er det en vigtig forudsætning at kende sit udgangspunkt og vide i hvilken retning, man skal gå. 

Men det er blevet tydeliggjort, at arbejdet med klimakortlægning i folkekirken er mere komplekst og omfattende end som så. Mange vigtige spørgsmål byder sig til af både videnskabelig art og af mere pragmatisk karakter, når det gælder baseline og opgørelse af indsatserne. 

Derfor erfarede Folkekirkens Grønne Omstilling, at et forprojekt var nødvendigt for at finde ud af, hvad der er muligt både fagligt, praktisk og økonomisk i en landsdækkende kortlægning. 

Introduktion til rapporten

Forprojektet, der blev udarbejdet i samarbejde med de rådgivende ingeniører NIRAS, fokuserede på folkekirkens jorder, energi, affald og indkøb og transport. 

Rapporten kommer med beskrivelser af anvendte metoder, hvilke erfaringer der er gjort samt en række anbefalinger til, hvordan en landsdækkende kortlægning kan gribes an. 

Rapporten er målrettet at skulle understøtte Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppes beslutninger om det videre forløb, samt at indgå som baggrund og vejledning for den rådgiver, der vinder udbuddet af opgaven med at lave en landsdækkende kortlægning. Af denne grund er rapporten af en teknisk karakter og indeholder mange meget detaljerede beskrivelser. Der er i rapportens 2. kapitel inkluderet en sammenfatning med de vigtigste resultater og anbefalinger som med fordel kan læses.

Har du spørgsmål vedrørende rapporten eller det øvrige arbejde med den landsdækkende kortlægning, er du altid velkommen til at kontakte projektgruppen på e-mail fgo@km.dk.

Læs rapporten her

Afrapportering: Forprojekt for kortlægning af folkekirkens energi, transport, indkøb, jorder og affald.
 

Læs rapportens bilag her