Fortsæt til hovedindholdet

Ofte stillede spørgsmål

FAQ
om dashboard for klima- og biodiversitetsbaseline
faq

Hvor kommer data fra?

Klimaregnskabet er beregnet ud fra menighedsrådenes offentliggjorte regnskaber fra 2019 og 2022. Data fra regnskaberne optræder som ”beregnet”, f.eks. ”Beregnet brændstof”. Dette er suppleret med forbrugsdata fra en spørgeskemaindsamling hos en stikprøve af menighedsråd fra alle landets provstier. 
Disse data optræder som ”Registreret” f.eks. ”Registreret opvarmning” i dashboardet. Der er desuden benyttet data for befordring. 

 

Se hovedrapporten for en detaljeret beskrivelse af data og metoder. 

faq

Hvad er 70 %-reduktionsmålet? 

Danmark har en national målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 % senest i 2030 sammenlignet med 1990. 

 

Folkekirken som samlet organisation ønsker at bidrage til samfundets grønne omstilling og dermed Folketingets mål om, at CO2-udledningen i 2030 skal være 70 % lavere end udledningen i 1990.

 

I dashboardet er det beregnet, hvad et 70 %-klimamål for folkekirken generelt - eller en valgt enhed under folkekirken - vil betyde i praksis. Beregningen bygger på en antagelse af, at udviklingen i folkekirkens CO2-udledning mellem 1990 og 2019 har fulgt Danmarks generelle reduktion i udledning.

faq

Mit menighedsråd/provsti har en for høj udledning i 2022 ift. en 70% målsætning - hvad betyder det? 

Visningen af et 70 %-mål er tænkt som inspiration til at arbejde med at sænke CO2-aftrykket. 

 

Der kan være stor lokal forskel på dels hvilke tiltag, man allerede har foretaget, og dels hvilke muligheder, man har for at reducere sin udledning. Dette er ikke nødvendigvis reflekteret i visningen af, hvor langt man er i forhold til 2030-målsætningen. Indsatser, der er gennemført før 2019, afspejles ikke i regnskabet. 

 

I pixi-rapporten kan du se mere om, hvilke tiltag, der anbefales for at reducere CO2-aftrykket. Har I allerede gjort disse tiltag, er I godt på vej. 

faq

Hvad betyder "den valgte enhed"? 

'Den valgte enhed' refererer til det stift, provsti eller menighedsråd, der vælges i menuen øverst på siden. 

  • Vælges Folkekirken, vises tal for alle landets menighedsråd og provstier samlet. 
  • Vælges et provsti, vises tal for alle menighedsråd i provstiet og provstikontoret samlet.
  • Vælges et menighedsråd, er det kun tal for det valgte menighedsråd/sogn, der vises.
faq

Hvorfor er udledningen fra kategorien "Varme" (i tabellen under Øvrige Indkøb) lavere end "opvarmning" i de øvrige grafer? 

"Opvarmning" er udledninger i scope 1 og 2, altså direkte og indirekte afbrænding af brændsler.

 

Tabellen nederst på siden viser CO2-udledninger fra "Øvrige indkøb" som opgøres under scope 3. Denne kategori er uden for det regnskab, der er knyttet til reduktionsmålet. 

 

Varmeforbruget under scope 3 omfatter fx transport af brændstof fra raffinaderier til forbrugere, etablering af infrastruktur til distribution af naturgas og tab af el i højspændingsledninger. 

 

Se forklaring af klimaregnskabets kategorier på side 9 i pixi-rapporten.

faq

Hvorfor er den beregnede udledning for mit menighedsråd højere/lavere end det faktiske forbrug? 

Menighedsråd, der ikke deltog i spørgeskemaundersøgelsen i 2023, vil få vist deres udledning for energiforbruget som "beregnede data". Derfor kan der være en afvigelse fra menighedsrådets faktiske energiforbrug. 
 

Data om menighedsrådenes udgifter til energiforbrug er i dashboardet omsat til kWh og ton CO2 ud fra en såkaldt konverteringsnøgle - altså en formel, der afspejler forholdet mellem de tre faktorer. Konverteringsnøglen er således udviklet på baggrund af faktiske energiregistreringer sammenholdt med tilhørende energiudgifter fra over 100 menighedsråd. Konverteringsnøglen er opgjort specifikt for hvert år, både 2019 og 2022.
 

Hvis et menighedsråd har haft energipriser, der afviger fra gennemsnittet, vil kWh og ton CO2 derfor også afvige tilsvarende.
 

Hvis man ønsker et helt præcist billede af menighedsrådets energiforbrug, anbefaler vi at man afdækker det faktiske energiforbrug lokalt.

faq

Kan jeg selv indtaste data om forbruget for mit menighedsråd? 

Der er desværre ikke åbent for, at man selv kan indtaste sine forbrugsdata på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål og svar til

Biodiversitet

faq

Hvorfor kan jeg ikke se en biofaktor for alle kirkegårde? 

I dashboardet kan man finde en biofaktor for alle de kirkegårde, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen oktober - december 2023. 

faq

Kan man stadig nå at indsende data om sin lokale kirkegård?

Der er ikke åbent for at indsende oplysninger om nye kirkegårde på nuværende tidspunkt. Er man interesseret, er det muligt selv at arbejde med biofaktor-metoden. Du kan læse mere her.