Fortsæt til hovedindholdet
Materialer fra webinarer
Biodiversitet

Webinar 4: Biodiversitet

Se webinar:


Om webinaret

Kirkegårdene spiller en vigtig rolle i at fremme biodiversiteten - både lokalt og på landsplan. Styrker vi indsatsen i fællesskab, så er det er en gevinst for både naturen, kirken og alle de besøgende, som kommer på kirkegården og går inspireret derfra.

På webinaret om biodiversitet på kirkegården kan du møde Esben Thusgaard, provst i Aarhus Nordre Provsti, som i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus har fået udarbejdet en rapport om biodiversitet på provstiets kirkegårde. 

Esben fortæller om provstiets vigtige rolle i at fremme biodiversiteten på provstiets kirkegårde og om hvordan rapporten kan bruges af alle både i og udenfor provstiet.
 

Du kan også høre Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus.
Han er ekspert i biodiversitet og fortæller hvorfor og hvordan kirkegårdene spiller en vigtig rolle, når biodiversiteten er under pres.
 

Sidst men ikke mindst deler ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen erfaringer fra Søften og Foldby kirkegårde, hvor øget fokus på biodiversitet (bier, selvforsynende skærehave, bibelske planter m.m.) er med til at skabe nye arbejdsgange og trække besøgende til kirkegården.