Fortsæt til hovedindholdet

Har jeres kirkegård biofaktor? 

Biodiversitet på kirkegården
Beregn biofaktoren for jeres kirkegård eller grønne arealer

I efteråret 2023 deltog 134 af folkekirkens kirkegårde i en kortlægning af biodiversiteten på kirkegårdene ved at opmåle kirkegårdens forskellige typer arealer. 

Opgørelsen har resulteret i en såkaldt biofaktor for hver enkelt kirkegård. Det er et mål for omfanget af beplantning inden for et givent område, og dermed også et udtryk for den biologiske aktivitet, området levner plads til. Helt kort sagt: Hvor grønt, et område er.

Find de deltagende kirkegårdes biofaktor på dashboardet

Kunne I tænke jer at opgøre biofaktor for jeres kirkegård eller et andet grønt areal? Så kan I nemt komme i gang.

Beregn jeres 

Biofaktor

Biofaktoren beregnes ud fra en opmåling af kirkegårdsarealet.

Opmålingerne angives i hele kvadratmeter (m2). Jo mere præcise opmålingerne er, jo bedre vil I kunne se og måle effekten af de tiltag, I planlægger og gennemfører. 

Men præcision tager også tid. Vi opfordrer til, at I opmåler og angiver kirkegårdsarealet i runde tal - fx 300 m2 kirkegårdssten, 200 m2 klippet græs etc. 

Husk at sammenligne totalen med det samlede kirkegårdsareal for at se, om I har fået det hele med. 

Herunder kan I finde forskellige hjælpematerialer. F.eks. en vejledning til opmåling af arealer og i brug af biofaktor-værktøjet.

folkekirkens GIS-kort kan I finde jeres kirkegård og printe et oversigtskort, der kan være en god hjælp til opmålingen. Når opmålingen er slut, skal I indtaste svarene i regnearket, som automatisk beregner en biofaktor.

Øg arealernes

Biodiversitet