Fortsæt til hovedindholdet

Velbesøgt temaaften inspirerer til grøn omstilling

Af Kirsten Weiss Mose, Københavns Stift

Sæt fokus på jeres reelle behov, og prioritér reparation og genbrug frem for at købe nyt. Det var et af rådene fra oplægsholderne på en temaften om grøn omstilling i Københavns Stift. I løbet af 2023 og 2024 afholdes der temaaftener i alle landets stifter.

 

Folkekirken er landet største interesseorganisation, er blandt de største jordbesiddere i Danmark og en stor spiller, når det gælder indkøb af bl.a. blomster, mad, rengøringsmidler.

Derfor kan en samlet indsats fra folkekirkens side gøre en stor forskel, hvis vi ønsker at medvirke til CO2-reduktionen i Danmark. Det er baggrunden for, at 77 menighedsrådsmedlemmer og provstiudvalgsmedlemmer deltog i en temaaften om grøn omstilling i Københavns Stift arrangeret af stiftsrådet i Københavns Stift, stiftets distriktsforeninger og Folkekirkens Grønne Omstilling.

Programmet bestod af oplæg fra specialister og erfaringsbaserede oplæg fra Københavns Stift. Aftenen sluttede af med en workshop med fokus på, hvilke tiltag deltagerne kunne tænke sig at arbejde videre med i deres provsti og kirke.

Sæt fokus på de reelle behov

”Det første I skal spørge jer selv om er: Hvad er vores reelle behov?” Ordene kommer fra Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og formand for Miljøministeriets Forum for bæredygtige indkøb. Hun holder aftenens andet oplæg, hvor hun sætter fokus på, hvordan folkekirken kan agere klimabevidst, når det gælder indkøb.

”Det handler om at beholde vores produkter så lang tid som muligt uden at skulle indkøbe nye produkter. Kunne man forestille sig at man skabte en møbelbørs for kirkerne i Københavns Stift,” spørger Rikke Dreyer deltagerne.

Alt for ofte bliver indkøb af nyt ifølge Rikke Dreyer til en automat-reaktion, når vi mangler noget. Måske kan en reparation forlænge levetiden på kopimaskinen. Måske kan vi låne hos nabokirken eller gå sammen om at købe en brugt maskine.  Der er mange spørgsmål, som vi kan stille os selv, før vi beslutter at købe nyt.

En anden af Rikke Dreyers pointer er, at vi kan hjælpe vores brugere til at træffe klimavenlige valg.

”Det handler om at nudge jeres brugere til at være grønne. Hvis I som udgangspunkt tilbyder vegetarisk mad og kun ikke-vegetarisk mad som et tilvalg til de arrangementer I har, som inkluderer spisning, så får I en helt anden respons, end hvis I gør det modsatte, og altså tilbyder den ikke-vegetariske mad og kun vegetarisk mad som et bevidst tilvalg.”

Hun underbygger påstanden med en graf, der tydeligt viser kontrasten: Hvis standardindstillingen er en ikke-vegetarisk menu, vælger 94 % den menu, mens 6 % vælger den vegetariske menu til. Hvis derimod standardindstillingen er en vegetarisk menu, vælger 87 % vegetarisk, mens 13 % vælger den ikke-vegetariske menu til. 

Fakta

Temaaftener i stifterne om grøn omstilling

  • Folkekirkens Grønne omstilling arrangerer i løbet af 2023 og 2024 temaaftener i alle folkekirkens ti stifter. Mødet i Københavns Stift var det første af disse.
     
  • Formålet med temaaftenerne er at klæde stiftsrådet, provstiudvalg og menighedsråd bedst muligt på til at arbejde med grønne tiltag lokalt.
     
  • I løbet af temaftenen bliver deltagerne præsenteret for muligheder inden for emnerne: indkøb, energi og opvarmning af bygninger. Aftenen afsluttes med en workshop, hvor deltagerne skal forholde sig til et inspirationskatalog med en lang række tiltag inden for grøn omstilling.

En masse inspiration til det lokale arbejde

”Er I meget grønne i jeres kirke?” ”Hvad gør I med affaldssortering?” Der var god mulighed for at udveksle erfaringer og dele viden og gode ideer ved bordene i løbet af hele aftenen. Et menighedsrådsmedlem var i tvivl om, hvordan de skulle tage hul på at gøre indkøbene mere grønne i hendes sogn. En anden fortalte om deres indkøbspolitik med Urtekram ved håndvasken og stort udeareal til affaldssortering.

En mente, det er vigtigt at lade de ansatte tage initiativet til forandringen, mens en anden plæderede for, at den skal igangsættes af menighedsrådet. 

”Her er nok at tage fat på og gå i gang med,” som en af deltagerne sagde, da aftenen er slut.

Se det samlede program for temaaftenen her.

Temaaftenen i Københavns Stift blev afholdt 13. april 2023 i samarbejde mellem distriktsforeningen for menighedsråd i København, Frederiksberg og Bornholm, Københavns Stiftsudvalg for grøn omstilling og klima og Folkekirkens Grønne Omstilling.