Fortsæt til hovedindholdet

Helsingør Stift: Grønne indkøb og energioptimering af bygninger

Materialer og referat fra temaaften
Af Hans-Henrik Nielsen, Helsingør Stiftsråd

3. oktober 2023 i Værløse Sognegård

Folkekirken er landets største interesseorganisation, blandt de største jordbesiddere i Danmark og en ret stor bruger, når det gælder indkøb af alt til kirken, bl.a. mad, rengøringsmidler og blomster. 

En samlet indsats fra folkekirkens side kan gøre en stor forskel, når vi ønsker at medvirke til CO2-reduktionen i Danmark. Det er baggrunden for, at 52 menighedsrådsmedlemmer og provstiudvalgsmedlemmer deltog i en temaaften om grøn omstilling i Helsingør Stift. Aftenen var arrangeret af stiftsrådet i Helsingør Stift, stiftets distriktsforeninger, Frederiksborg Distriktsforening og Helsingør Sydøst Distriktsforening og Folkekirkens Grønne Omstilling. 

Programmet bestod af oplæg fra folkekirkens grønne udvalg, om erfaring med solceller fra stiftet, og fra fagfolk om energi og indkøb. Aftenen sluttede af med en workshop med fokus på, hvilke tiltag deltagerne kunne tænke sig at arbejde videre med i deres eget område. 

download

Slides fra aftenens oplæg

Varme- og energiforbrug

Et af de områder, hvor en indsats giver store resultater, er på opvarmning af kirkens bygninger. Det gælder ikke mindst kirkebygningerne, og her gennemgik folkekirkens varmekonsulent Poul Klenz Larsen en række eksempler på, hvorledes ændringer i varmeanlæg kan bidrage til reduktion af CO2-udledninger. Udskiftning af oliefyr og gasfyr med andre opvarmningsformer, brug af varmepumper og jordvarme, og så de forhold, man skal være opmærksom på med hensyn til temperaturer og luftfugtigheder.  

I tilknytning hertil blev den screening af energiforbruget i alle kirkens bygninger i stiftet, som stiftsrådets grønne udvalg har igangsat, også omtalt. Det gav også anledning til, at provst Jørgen Christensen fra Hillerød Provsti kunne give en orientering om en sag vedrørende etablering af solceller på en nyere kirkebygning i stiftet.

Sæt fokus på de reelle behov

”Det første I skal spørge jer selv om er: Hvad er vores reelle behov?”

Det sagde Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og formand for Miljøministeriets Forum for bæredygtige indkøb. Hun holder aftenens oplæg om indkøb, hvor hun satte fokus på, hvordan folkekirken kan agere klimabevidst, når det gælder indkøb.

”Det handler om at beholde vores produkter så lang tid som muligt uden at skulle indkøbe nye produkter. Kunne man forestille sig at nogle kirker gik sammen om at købe ind sammen?” spurgte Rikke Dreyer deltagerne. Her nævnte et sogn et eksempel på, at to sogne havde delt indkøb af printerpapir. 

Alt for ofte bliver indkøb af nyt ifølge Rikke Dreyer til en automat-reaktion, når vi mangler noget. Her kan en måde til at overveje anskaffelser på være at bruge denne huskeliste:  

Fra affaldshierarki til indkøbshierarki. Tragten viser et 'overvejelseshierarki' oppefra og ned, som kan bruges, når man står over for potentielle nyanskaffelser: Forebyggelse, reparation, genbrug, istandsættelse, brugt-indkøb, ny-indkøb med cirkulære overvejelser og helt til slut ny-indkøb uden cirkulære overvejelser. Udviklet af adjunkt Heidi Simone Kristensen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. 

En anden af Rikke Dreyers pointer er, at vi kan hjælpe vores brugere til at træffe klimavenlige valg.

”Det handler om at nudge jeres brugere til at være grønne. Hvis I som udgangspunkt tilbyder vegetarisk mad og kun ikke-vegetarisk mad som et tilvalg til de arrangementer I har, som inkluderer spisning, så får I en helt anden respons, end hvis I gør det modsatte, og altså tilbyder den ikke-vegetariske mad og kun vegetarisk mad som et bevidst tilvalg.”

Nogle har prøvet det, og det har vist sig, at hvis standardindstillingen er en ikke-vegetarisk menu, vælger 94 % automatisk den menu, mens 6 % vælger den vegetariske menu til. Hvis derimod standardindstillingen er en vegetarisk menu, vælger 87 % automatisk vegetarisk, mens 13 % vælger den ikke-vegetariske menu til. 

En masse inspiration til det lokale arbejde 

Ved den afsluttende debat ved bordene var der god mulighed for at udveksle erfaringer og dele viden og gode ideer. Et menighedsrådsmedlem var i tvivl om, hvordan de skulle tage hul på at gøre indkøbene mere grønne i hendes sogn. En anden fortalte om deres indkøbspolitik og om, hvordan affaldshåndteringen i mange fraktioner blev håndteret.

Der var enighed om, at det er vigtigt, at menighedsrådet tager initiativ til de grønne tiltag og støtter de mange gode tiltag, som de ansatte kommer med til den grønne omstilling. Det er så vigtigt, at menighedsrådet bakker fuldt op om initiativerne.

Se det samlede program for temaaftenen her

 

Temaaftenen i Helsingør Stift Stift blev afholdt 3. oktober 2023 i samarbejde mellem Helsingør Sydøst Distriktsforening, Frederiksborg Distriktsforening, Helsingør Stifts Grønne Udvalg og Folkekirkens Grønne Omstilling.