Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Liv for alle: Brøndby Strand indvier ny kirkehave 

Omkring Brøndby Strand Kirke lå der tidligere en stor, tom græsplæne. Nu har menighedsrådet indrettet en rekreativ have med plads til insektliv og bier. Haven danner også ramme om bål-sted og en fredfyldt mindelund for de besøgende. Fredag den 21. juni blev haven officielt indviet.

Af Peter Brandt Baumgartner, kommunikationsmedarbejder i Glostrup Provsti
Foto: Jonatan Haslund-Gjerrild

Mennesker stimlede sammen på bænkene og gløderne på grillen brændte, da indvielsen af Brøndby Strand Kirkes haveprojekt skulle begynde. Børn og voksne havde fundet vej til kirken for at fejre, at det nye åndehul i Brøndby Strand nu er blevet til virkelighed.

Kirke- og Kulturmedarbejder, Jette Steen Hansen, bød velkommen og indledte eftermiddagen med en beskrivelse af projektet. Projektet blev indledt med en fondsansøgning fra menighedsplejen til Nordea-fonden i foråret 2023. Ansøgningen fik positive resultater – og glæden over, at haven nu var blevet en realitet, var ikke til at skjule for projektets ildsjæle.

Indvielsen stod på taler, leg for børnene og live-musik fra scenen under den åbne himmel. Haven skulle nemlig fejres – og det nye bål-sted var da også taget i brug, så gæsterne kunne varme skumfiduser over ilden.

 

Se billederne

Mennesker på bænkene og balloner i den nye kirkehave

Mange var mødt op for at fejre åbningen af den nye kirkehave

Den nye have er af gode grunde ikke opvokset endnu. Små skilte viser, hvad der er sået. "Her vokser der enggræs/vildgræs" står der her.  

"Her plantet 8 æbletræer i "plantage" står der på et af de små skilte i haven.

Mennesker er samlet på stole og bænke i det fri til åbningsfesten.

Den runde bænk ved bålstedet indbyder til snak og fællesskab omkring gløderne. (Foto: Niels Peter Brandt Baumgartner)

"Tillykke med haven til os alle! Hilsen BBB - Brøndbys Bedste Børnekirke" står der på banneret, der er hængt op uden på kirkebygningen.

"Tillykke med haven til os alle! Hilsen BBB - Brøndbys Bedste Børnekirke" står der på banneret uden på kirkebygningen. 

Granitbænkene i den nyanlagte atriumgård

Brøndby Kirkehaves store, flotte insekthotel - med masser af små revner, kroge og sprækker, diverse insekter kan flytte ind i. 

Plads til ro og refleksion

Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, holdt tale. Hun var glad for at kunne erklære ”den grønne oase lige midt i byen” for åben. Maja Højgaard takkede desuden kirken for at invitere Brøndbys borgere med ind i fællesskaberne. Haven er nemlig et sted, hvor man både kan mødes i leg og i samtaler.

For menighedsrådet i Brøndby Strand er det vigtigt, at haven har flere formål: ”Der skal være tid og plads til refleksion” sagde menighedsrådsformand Arne Kristoffersen i sin tale. Det kan blandt andet foregå ved de granitblokke, som man kan sidde på i kirkens nyanlagte atriumgård.
Menighedsrådsformanden fortalte, at når kirken ikke har en kirkegård, så kan man komme til mindelunden for at finde ro og fordybelse.

Det er kirkens forhåbning, at områdets beboere og forbipasserende vil bruge haven i deres dagligdag. Og snart vil den lokale produktionsskole da også lave gyngesofaer, man kan slappe af i omkring kirken. Menighedsrådet vil også sætte bistader op. Og med tiden vil enggræsset spire frem til glæde for områdets insekter.

Drømmen om den rekreative have begyndte for menighedsrådet i 2018. Og denne eftermiddag åbnede Brøndby Strand Kirke så haven, som skal give større biodiversitet og danne rum for fordybelse og fællesskab i en travl hverdag.

Sten med messingskilt påtrykt: "Liv for alle - 21. juni 2024 - Støttet af bl.a. Nordea-fonden."

Havens kampesten med messingskilt som bærer indskriften: "Liv for alle - 21. juni 2024 - Støttet af bl.a. Nordea-fonden."

Om projektet ved Brøndby Strand kirke

 

  • Midlerne til etablering af Brøndby Strands Kirkehave er bevilget fra Nordeafondens Her gror vi-pulje.
  • Det er Brøndby Strand Sogns Menighedspleje, der har søgt midler til at realisere ønsket om en rekreativ have i forbindelse med projektet, hvilket var en væsentlig detalje i forhold til at opnå projektbevillingen, da menighedsplejen ikke er en en offentlig myndighed på samme måde som kirken.
  • Naturområdet skal passes i samarbejde med lokale organisationer, som skal være med til at stå for haven og de to bistader, der sættes op
  • Kirkelunden i Serritslev i Nordjylland er et andet eksempel på et projekt finansieret via Nordea-fondens Her gror vi-pulje. 
økonomi / finansiering

Søg støtte til jeres lokale projekt

Her gror vi-puljen er lukket for nu, men Nordea-fonden åbner løbende for nye puljer til lokale projekter. Foreninger og andre almennyttige organisationer (eks. menighedsplejen) har mulighed for at søge støtte til at skabe mere liv i det lokale. Man kan søge op til 200.000 kr., typisk uddeles dog mellem 10.000 og 40.000 kr., da det prioriteres at støtte mange mindre projekter landet over. 

 

Læs mere: Liv i det lokale