Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Status på klimakortlægning af folkekirken: Dit sogn kan få stor indflydelse 

Når kortlægningen af folkekirkens klimaregnskab og biodiversitet på kirkegårdene går i gang, er det nødvendigt, at udvalgte menighedsråd bidrager med informationer fra deres eget sogn. Det hjælper til at skabe et gennemsnit for hele folkekirken – og de udvalgte sogne får et unikt indblik i tingenes tilstand i netop deres sogn. 

For nyligt kunne Folkekirkens Grønne Omstilling fortælle, at opgaven med at opgøre klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken var sendt i udbud. Tilbudsfristen er nu overskredet, og projektgruppen og styregruppen for Folkekirkens Grønne Omstilling er ved at lægge sidste hånd på evalueringen for at finde en vinder af opgaven. Efter planen kan vi annoncere en vinder i starten af august. 

Videre proces: En god mulighed for sognene

Målet er, at projektet startes op i midten af august. Som det første led i processen skal den vindende leverandør hjælpe med at udpege en repræsentativ gruppe af sogne til at indgå som stikprøvesogne i dataindsamlingen. Det betyder, at der forventeligt i løbet af august vil blive udsendt informationer til de sogne, der udpeges til stikprøven og bedes bistå med at indberette data om energi- og transportforbrug og biodiversitet på kirkegården. 

Bliver dit sogn udvalgt, kan I forvente at modtage en direkte mail med flere informationer, herunder dato for informationsmøder mm. Selve dataindsamlingen forventes at foregå i løbet af september-oktober. 
Det er lokale medarbejdere/menighedsrådsmedlemmer, der vil blive inddraget i dataindsamlingen, eksempelvis den regnskabsansvarlige og den ledende graver eller kirkegårdsleder.  

Hvis dit sogn bliver udpeget, betyder det ikke bare, at I får indflydelse på, hvordan gennemsnittet for hele folkekirkens samlede klimaregnskab ser ud. 

I får også en mere specifik indsigt i jeres egne klimaregnskaber og indblik i hvilken tilstand, biodiversiteten er i i lige netop jeres sogn. Det er viden, man sædvanligvis må betale i dyre domme for at få kortlagt. 

Resultatet påvirker hele folkekirken

Den færdige kortlægning skal give et overblik over folkekirkens samlede udledning i CO2-ækvivalenter for energi, transport og indkøb, samt et overordnet overblik over sognenes udledninger. Derudover vil biodiversiteten på kirkegårdene blive opgjort. Opgørelsen skal både hjælpe med at tegne de overordnede linjer for, hvordan folkekirken kommer i mål med den grønne omstilling og muliggøre, at udviklingen kan dokumenteres.  

 

Hvilken data skal indsamles og hvordan?

I et klimaregnskab (også kaldet grønt regnskab) omregner man f.eks. en organisations forbrug og indkøb til en udledning i CO2-ækvivalenter. 

 

For at lave et klimaregnskab er der derfor bl.a. behov for at kende det samlede el-forbrug i kWh og varmeforbrug i MWh. I forbindelse med dataindsamlingen i folkekirken vil der være en tydelig beskrivelse af hvilke data, der skal indtastes, hvor data kan findes og hvordan det gøres.


Udledningen fra øvrige indkøb bliver beregnet ud fra menighedsrådenes regnskaber, som bliver trukket helt automatisk. 

 

Data om biodiversitet på kirkegårdene vil bestå af lokale observationer af forholdene på kirkegården, det kan f.eks. være arealer med græs, træer og buske, grus eller beplantning samt hvilke typer blomster der findes mm. Kortlægningen af biodiversitet gælder både for stikprøvesogne men også for øvrige sogne, der har lyst til at deltage ved at besvare spørgeskemaet.