Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Landsdækkende klimakortlægning går ind i sin afgørende fase 

Det landsdækkende projekt, som skal måle og kortlægge folkekirkens biodiversitet og klimaudledning, går nu ind i sin tredje og afgørende fase. Det er nu data skal indsamles – de data som er helt essentielle for, at kortlægningen munder ud i et retvisende resultat, der kan fungere som baseline for den grønne omstilling i folkekirken. Alle sogne har modtaget invitation til at indsende besvarelser til kortlægning af biodiversiteten. 
 

Af Tove Krogsgaard, Folkekirkens Grønne Omstilling

Den landsdækkende klimakortlægning af folkekirken er skudt godt i gang. To måneder er det siden, at der blev skrevet kontrakt med Provice ApS og siden er der lagt mange kræfter i at opstarte og planlægge projektet, forberede den store dataindsamling og informere deltagerne om deres rolle i det. Nu træder projektet ind i sin afgørende fase: Indsamling af data. 

Foruden biodiversitetsundersøgelsen, hvor alle inviteres til at deltage, er godt 250 sogne udvalgt til at deltage i dataindsamlingen om kirkens klimaaftryk og har fået besked via menighedsrådets officielle brevkasse. Er dit sogn blandt de udvalgte, vil I således have modtaget en e-mail med nærmere informationer om, hvordan I griber dataindsamlingen an. 

Se, hvilke sogne, der er udvalgt til at deltage i undersøgelsen af klimaaftryk

Se også: Ofte stillede spørgsmål om kortlægningen

 

Sognenes indsats er altafgørende

Et solidt datagrundlag er essentielt for kvaliteten af kortlægningen i sidste ende. Menighedsrådenes og medarbejdernes indsats med at besvare de tilsendte spørgeskemaer er på den måde altafgørende og enormt værdifuldt. Ved at deltage er man altså med til at 'tage en for holdet' men får også værdifuld indsigt i sognets klimapåvirkning og status på biodiversiteten helt lokalt. 

Kortlægningen er gået ind i sin vigtige tredje fase: Indsamling af data (Klik for at forstørre)

 

 

  • Invitation til at deltage i klima- og biodiversitetsmålingen findes via menighedsrådets officielle postkasse.
     
  • Alle er inviteret til at indsende data om biodiversitet på kirkegården, mens ca. 250 sogne er udvalgt som stikprøvesogne til den øvrige del af kortlægningen, som handler om folkekirkens CO2-udledning. 
     
  • DEADLINE for indsendelse er d. 1. december 2023
     

Kortlægning af biodiversitet: Vær med!

En del af kortlægningen handler om status på biodiversiteten. Her inviteres alle sogne (en kirkegård pr. menighedsråd) til at deltage i indsamlingen. Alle menighedsråd har derfor fået tilsendt et link til spørgeskemaet om biodiversitet i menighedsrådets officielle postkasse. Det forventes at tage mellem 1 og 3 timer at besvare. 

Konkret skal det opmåles og registreres eksempelvis, hvor mange m2 af forskellige typer beplantning og belægninger, der findes på kirkegården. Resultaterne omregnes til en såkaldt ”biofaktor”, der er et mål for biodiversitetspotentialet på kirkegården.

Alle sogne opfordres til at deltage i denne del af kortlægningen, uanset om kirkegården er grå eller grøn, om den står vild eller knivskarpt og tæmmet. Det hele tæller med og skal være med til at give et retvisende billede af, hvordan det står til i dag – så vi fremover kan se og måle, hvilken omstilling, der er sket og hvilken forskel, det har gjort. 

 

FAKTA OM KORTLÆGNINGEN

Hvilke data skal indsamles og hvordan?

I et klimaregnskab (også kaldet grønt regnskab) omregner man f.eks. en organisations forbrug og indkøb til en udledning i CO2-ækvivalenter. 

 

For at lave et klimaregnskab er der derfor bl.a. behov for at kende det samlede el-forbrug i kWh og varmeforbrug i MWh. I forbindelse med dataindsamlingen i folkekirken vil der være en tydelig beskrivelse af, hvilke data, der skal indtastes, hvor data kan findes og hvordan det gøres.


Udledningen fra øvrige indkøb bliver beregnet ud fra menighedsrådenes regnskaber, som bliver trukket helt automatisk. 

 

Data om biodiversitet på kirkegårdene vil bestå af lokale observationer af forholdene på kirkegården. Det kan f.eks. være arealer med græs, træer og buske, grus eller beplantning samt hvilke typer blomster der findes mm. Kortlægningen af biodiversitet gælder både for stikprøvesogne, men også for øvrige sogne, der har lyst til at deltage ved at besvare spørgeskemaet.

 

SE OGSÅ "OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL" OM KORTLÆGNINGEN