Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Få tilskud til nye naturprojekter

Har I i sognet et lille eller stort område, I gerne vil omdanne til naturområde? Der er gode muligheder med støttemulighederne fra Den Danske Naturfond og Nordeas Her gror vi-pulje.

Et naturprojekt kan være mange ting, og noget af det første, du tænker på, er måske et område med vildtvoksende planter eller en eng med vilde blomster. Dykker man først ned i de mange projekter, der tidligere har fået bevilget støtte fra Nordeas Her gror vi-pulje og Naturfonden, står det klart, at et godt natu4rprojekt kan have mange former og komme både naturen og biodiversiteten til gode samtidigt med, at den bidrager til livet og fællesskabet i lokalområdet. Ligger I inde med et område, I gerne vil omdanne til nye levesteder for kryb, kravl og sommerfugle, eller til rekreativt udeområde for sognebørn og andre? Så er det nu, I skal til tasterne. 

Både Nordeas Her gror vi-pulje og Naturfonden har fyldige poser med penge, som de er klar til at dele ud til projekter, der får livet til at gro i by og på land. Ansøgningsfristerne er lige om hjørnet, så overvej, om det ikke er nu, I skal have skudt en projektansøgning afsted. 

Den Danske Naturfond

"Naturfonden skaber et Danmark med bedre plads til vilde dyr og planter, og hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser."

Naturfonden arbejder for at forbedre naturens tilstand og vandmiljøet i Danmark og for at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse. De køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at værne om naturen og de unikke naturoplevelser.

I 2024 uddeles 15 mio. til projekter, der bidrager positivt til ændringer i naturtilstand og vandmiljø. På fondens hjemmeside kan du se en lang række eksempler på støttede projekter. Se for eksempel mere om omlægningen fra dyrket jord til vild natur ved Rold Skov

Om hvilke projekter, der kan få støtte, skriver Naturfonden selv på hjemmesiden: 

"Naturfonden støtter lokalt forankrede projekter, som kan gavne natur og biodiversitet. Det kan være eksisterende natur eller etablering af nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Projekter skal være rettet mod konkrete indsatser og arealer med en målbar og varig effekt på naturen. Det kan for eksempel være genskabelse af et mindre naturområde, pleje eller genopretning af et naturareal, en indsats for særlige arter i et lokalområde eller noget helt fjerde.".

Find mere information på naturfonden.dk for at se, om I har et projekt, de kunne hjælpe jer med. 

Naturfonden har ansøgningsfrist den 1. februar 2024

Nærmere vejledning samt svar på spørgsmål vedr. fonden, hvad de støtter og ikke støtter, finder du her: 

 

Sådan søger du støtte

Her gror vi-puljen 

I Nordea-fondens Her gror vi-pulje kan I søge helt op til 1 mio. kroner til jeres naturprojekt. Puljen er især målrettet bynære projekter, der skaber grønne åndehuller, fællesskab og større biodiversitet. 

Og det kan være meget andet end blomsterenge, der er tale om. Brøndby Strand sogns menighedspleje fik i 2023 bevilget støtte til projektet "Liv for alle". Projektet omhandler etablering af en atriumgård som et samlingspunkt midt i byen, tilgængeligt for alle byens borgere og med fokus på bæredygtighed og biodiversitet. Man kan se flere eksempler på støttede projekter her.

Har I et godt og relevant projekt på tegnebrættet, kan I blive hjulpet godt i gang af det rige hjælpemateriale, og vejen til den gode ansøgning er derfor ikke så kompliceret, som man kunne tænke. 

Der er f.eks. mulighed for at ringe ind og få en hurtig vurdering, man kan tilmelde sig deres webinar om kriterier og ansøgningsproces, som afholdes tirsdag den 6. februar kl. 16.00, og endelig er der en tjekliste til ansøgningen, så man kan sikre, at intet er glemt.

Se videoen herunder og læs meget mere om mulighederne og kriterierne på denne side om Her gror vi-puljen.


Her gror vi-puljen

Puljen har flere ansøgningsfrister i løbet af foråret: 

 

  • 6. februar 2024 kl. 12 – svar i marts 2024
  • 5. marts 2024 kl. 12 – svar i april 2024
  • 16. april 2024 kl. 12 – svar i maj 2024

Husk: Tilmelding til webinar om ansøgningsmuligheder d. 6/2 kl. 16.00. 

 

Læs mere om Her gror vi-puljen